ANUNȚURIPublicat astăzi, 11.07.2019, ora 16:00


Modul Teme Orizontale (TO) 


Luni, 15 iulie 2019, in cadrul subactivitatii 2.4, se va desfasura modulul de teme orizontale privind egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă pentru STUDENȚII DIN GRUPUL ȚINTĂ CARE AU FINALIZAT STAGIUL DE PRACTICĂ ȘI CARE NU AU PARCURS MODULUL TO. Informațiile referitoare la modul pot fi consultate aici.Publicat astăzi, 22.05.2019, ora 13:00


Achiziție directă de servicii de catering (sub formă de coffee break și gustări calde/reci) necesare desfășurării activității 1 (AP): Crearea rețelei de parteneriat pentru practică, subactiv. 1.2: Acțiuni inovative de facilitare a practicii, din cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2010, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14 – Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, ID Cod SMIS 2014+: 108612prevăzută în Planul de achiziţii pentru partenerul S.C. BARLETA S.R.L. din cadrul Anexei 2 la Contractul de finanţare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018), modificat prin Actul Adițional Nr. 2 (nr. 27547/24.04.2019).Publicat astăzi, 13.05.2019, ora 16:00


  • Achiziție directă de Echipamente IT (calculatoare, monitoare, multifuncțională, videoproiector, ecran de proiecție) necesare desfășurării activității 2 (AP): Organizarea şi derularea programului de învăţare la locul de muncă, subactiv. 2.2: Pregătirea mediului de practică, din cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2010, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14 – Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, ID Cod SMIS 2014+: 108612prevăzută în Planul de achiziţii pentru partenerul S.C. BARLETA S.R.L. din cadrul Anexei 2 la Contractul de finanţare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018), modificat prin Actul Adițional Nr. 2 (nr. 27547/24.04.2019).
  • Achiziție directă de Echipamente de protecţie (halat, salopetă, şapcă și bocanci), necesare desfășurării activității 2 (AP): Organizarea şi derularea programului de învăţare la locul de muncă, subactiv. 2.4: Susţinerea şi evaluarea practicii, din cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2010, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14 – Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, ID Cod SMIS 2014+: 108612, prevăzută în Planul de achiziţii pentru partenerul S.C. BARLETA S.R.L. din cadrul Anexei 2 la Contractual de finanţare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018), modificat prin Actul Adițional Nr. 2 (nr. 27547/24.04.2019).Publicat: Joi, 9 Mai 2019 15:30


S.C. BARLETA S.R.L. anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/108612, pentru următoarele posturi:


1. Expert teme secundare, calitate și dezvoltare curriculă - 1 post, perioadă determinată (mai 2019 - August 2020);

2. Tutore practică - 3 posturi, perioadă determinată (8 luni, în cadrul perioadei mai 2019 - August 2020).

Numărul de ore/zi și remunerarea se va face conform bugetului proiectului și legislației în vigoare.

Depunerea dosarelor: până pe data de 10 mai 2019, ora 12:00 , la Serviciul Resurse Umane .

Conținutul dosarului: Curriculum vitae și documente suport (copii ale diplomei de licență/ masterat, copii după alte diplome, documente care să ateste experiența dobândită etc.).

Fisele de post pot fi consultate la sediul firmei, Serviciul Resurse Umane.