ANUNȚURI
Publicat astăzi, 13.05.2019, ora 16:00  • Achiziție directă de Echipamente IT (calculatoare, monitoare, multifuncțională, videoproiector, ecran de proiecție) necesare desfășurării activității 2 (AP): Organizarea şi derularea programului de învăţare la locul de muncă, subactiv. 2.2: Pregătirea mediului de practică, din cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2010, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14 – Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, ID Cod SMIS 2014+: 108612prevăzută în Planul de achiziţii pentru partenerul S.C. BARLETA S.R.L. din cadrul Anexei 2 la Contractul de finanţare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018), modificat prin Actul Adițional Nr. 2 (nr. 27547/24.04.2019).
  • Achiziție directă de Echipamente de protecţie (halat, salopetă, şapcă și bocanci), necesare desfășurării activității 2 (AP): Organizarea şi derularea programului de învăţare la locul de muncă, subactiv. 2.4: Susţinerea şi evaluarea practicii, din cadrul proiectului „Parteneriat  pentru stagii de practică - primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2010, Apel nr. POCU/90/6.13/6.14 – Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii, ID Cod SMIS 2014+: 108612, prevăzută în Planul de achiziţii pentru partenerul S.C. BARLETA S.R.L. din cadrul Anexei 2 la Contractual de finanţare nr. POCU/90/6.13/6.14/108612/05.07.2018 (49063/05.07.2018), modificat prin Actul Adițional Nr. 2 (nr. 27547/24.04.2019).Publicat: Joi, 9 Mai 2019 15:30

S.C. BARLETA S.R.L. anunță organizarea procesului de recrutare și selecție în vederea angajării în cadrul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică - Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/90/6.13/6.14/108612, pentru următoarele posturi:


1. Expert teme secundare, calitate și dezvoltare curriculă - 1 post, perioadă determinată (mai 2019 - August 2020);

2. Tutore practică - 3 posturi, perioadă determinată (8 luni, în cadrul perioadei mai 2019 - August 2020).

Numărul de ore/zi și remunerarea se va face conform bugetului proiectului și legislației în vigoare.

Depunerea dosarelor: până pe data de 10 mai 2019, ora 12:00 , la Serviciul Resurse Umane .

Conținutul dosarului: Curriculum vitae și documente suport (copii ale diplomei de licență/ masterat, copii după alte diplome, documente care să ateste experiența dobândită etc.).

Fisele de post pot fi consultate la sediul firmei, Serviciul Resurse Umane.